Tình Ca Ngô Thụy Miên
Qua Bốn Thập Niên
1960-1990
 

01_NhacMoDau.jpg (6097 bytes)

 

 

 
 
01_NhacMoDau.jpg (6097 bytes)
Nhạc Mở Đầu

 

02_LoiGioiThieu.jpg (2896 bytes)
Lời Giới Thiệu
Vũ Anh & Ngọc Hà
 
 
03_AoLuaHaDong_HoangNam.jpg (2515 bytes)
Áo Lụa Hà Đông
Hoàng Nam
 
 
 
04_TinhKhucThangSau_ThanhLan.jpg (2383 bytes)
Tình Khúc Thánh 6
Thanh Lan
 
 
 
05_DauTinhSau_TranThaiHoa.jpg (1960 bytes)
Dấu Tình Sầu
Trần Thái Hòa
 
 
 
06_ParisCoGiLaKhongEm_MaiHuong.jpg (2632 bytes)
Paris Có Gì Lạ Không Em
Mai Hương
 
 
 
07_TinhKhucBuon_NguyenThanhVan.jpg (1959 bytes)
Tình Khúc Buồn
Nguyễn Thành Vân
 
 
 
08_BanTinhCuoi_KhanhHa.jpg (2707 bytes)
Bản Tình Cuối
Khánh Hà
 
 
 
09_TuGiongHatEm_KhanhHa.jpg (2501 bytes)
Từ Giọng Hát Em
Khánh Hà
 
 
 
10_NiemKhucCuoi_VuAnh.jpg (1960 bytes)
Niệm Khúc Cuối
Vũ Anh
 
 
 
11_LienKhucMuaThu.jpg (2419 bytes)
Mùa Thu Cho Em - Đoàn Thanh Tuyền
Mùa Thu Xa Em - Hoàng Nam
Thu Khóc Trên Ngàn - Thanh Lan
 
 
 
12_MatBiec_TuanNgoc.jpg (2741 bytes)
Mắt Biếc
Tuấn Ngọc
 
 
 
13_pvNgoThuyMien.jpg (2728 bytes)
Phỏng vấn Ngô Thụy Miên
Vũ Anh & Ngọc Hà
 
 
 
14_GiangNgoc_NguyenTheAn.jpg (2949 bytes)
Giáng Ngọc
Nguyễn Thế An
 
 
 
15_DocMo_KhanhHa.jpg (2174 bytes)
Dốc Mơ
Khánh Hà
 
 
 
16_NangParisNangSaigon_NguyenThanhVan.jpg (2303 bytes)
Nắng Paris Nắng Sàigon
Nguyễn Thành Vân
 
 
 
17_MienKhuc_KimTuoc.jpg (2102 bytes)
Miên Khúc
Kim Tước
 
 
 
18_TrongNoiNhoMuonMang_TranThaiHoa.jpg (1923 bytes)
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
Trần Thái Hòa
 
 
 
19_BanTinhCaChoEm_DoanThanhTuyen.jpg (2177 bytes)
Bản Tình Ca Cho Em
Đoàn Thanh Tuyền
 
 
 
20_EmVeMuaThu_ThanhLan.jpg (2357 bytes)
Em Về Mùa Thu
Thanh Lan
 
 
 
21_ONoiNaoEmConNho_TuanNgoc.jpg (2032 bytes)
Ở Nơi Nào Em Có Nhớ
Tuấn Ngọc
 
 
 
22_RiengMotGocTroi_TuanNgoc.jpg (2106 bytes)
Riêng Một Góc Trời
Tuấn Ngọc
 
 
 
23_EmConNhoMuaXuan_MaiHuong.jpg (2804 bytes)
Em Còn Nhớ Mùa Xuân
Mai Hương
 
 
 
24_LoiCamTa_NgoThuyMien.jpg (2398 bytes)
Lời Cảm Tạ
Ngô Thụy Miên
 
 
 
25_MuaTrenCuocTinhToi_HoangNam.jpg (2152 bytes)
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi
Hoàng Nam
 
 

01_NhacMoDau.jpg (6097 bytes)

Nhạc Kết Thúc