00GioiThieu.jpg (10054 bytes)

Karaoke

Tình Ca Ngô Thụy Miên

 
 
 
MuaThuChoEm.jpg (3376 bytes)
Mùa Thu Cho Em
Khánh Hà
 
 
GiangNgoc.jpg (2556 bytes)
Giáng Ngọc
Kiều Nga
 
 
TinhKhucThangSau.jpg (2258 bytes)
Tình Khúc Tháng Sáu
Thiên Phượng
 
 
ChieuNayKhongCoEm.jpg (2037 bytes)
Chiều Nay Không Có Em
Duy Quang
 
 
NiemKhucCuoi.jpg (4285 bytes)
Niệm Khúc Cuối
Khánh Ly
 
 
ParisCoGiLaKhongEm.jpg (2174 bytes)
Paris Có Gì Lạ Không Em
Elvis Phương
 
 
Tuoi13.jpg (3565 bytes)
Tuổi 13
Như Mai
 
 
MatThu.jpg (3384 bytes)
Mắt Thu
Xuân Sơn
 
 
TinhKhucMuaXuan.jpg (3316 bytes)
Tình Khúc Mùa Xuân
Sĩ Phú
 
 
TuGiongHatEm.jpg (2234 bytes)
Từ Giọng Hát Em
Khánh Hà
 
 
TinhKhucBuon.jpg (2243 bytes)
Tình Khúc Buồn
Duy Quang
 
 
BanTinhCuoi.jpg (3104 bytes)
Bản Tình Cuối
Kiều Nga
 
 
GiotNuocMatNga.jpg (3732 bytes)
Giọt Nước Mắt Ngà
Thiên Phượng
 
 
GiotNangHong.jpg (2793 bytes)
Giọt Nắng Hồng
Như Mai
 
 
MatBiec.jpg (2521 bytes)
Mắt Biếc
Sĩ Phú
 
 
DauTinhSau.jpg (2480 bytes)
Dấu Tình Sầu
Khánh Ly
 
 
AoLuaHaDong.jpg (3224 bytes)
Áo Lụa Hà Đông
Elvis Phương
 
 
ThuHatTrenNgan.jpg (3123 bytes)
Thu Khóc Trên Ngàn
Khánh Ly