Mùa Khát Vọng

 

(download)

 

thơ Phạm Ngọc
nhạc Vũ Thư  Nguyên
Nguyên Thảo trình bày