HẠT BỤI THEO VỀ


người hỡi, người bạn tôi ơi!
Người hỡi, người ở quanh tôi
Tôi với người chung một bầu trời
tôi với người cùng chung nhịp thở

người hỡi, người bạn tôi ơi!
Người hỡi, người ở quanh tôi
tôi với người chung phận làm người
tôi với người chỉ khác cuộc đời

cuộc đời tôi sinh trong nghèo khó
cuộc đời anh sống với giàu sang
cuộc đời chị sống với bạc vàng
nhưng cuối đời chỉ một lối đi

lối đi về bên kia thế giới
bỏ lại đây kiếp sống giàu sang
bỏ lại đây những đống bạc vàng
ta chỉ còn hạt bụi cưu mang

người hỡi, người bạn tôi ơi!
Người hỡi, người ở quanh tôi
hãy cho nhau trong phận làm người
hãy yêu nhau xin đừng gian dối
chúng ta chỉ là hạt bụi mà thôi ...

Miên Du Đàlạt


Miên Du Ðàlạt