chào những cơn đau tim dễ thương


cô nhỏ nhức đầu hay nhức tim
để cho anh gửi aspirine
cái viên thuốc trắng chua chua ấy
mắc mớ chi đâu phải bọc đường.

cô nhỏ hay quên; rất dễ quên
có gì đâu ngày uống ba lần
hay là viết tên anh lên thuốc
để aspirine thành thuốc an thần.

cô nhỏ thở than chứng nhức đầu
trở trăn thao thức suốt đêm thâu
anh xem trong mắt em hôm ấy
có chút gì như nỗi biển dâu.

cái tuổi mười lăm, mười bảy ấy
giận con bướm lượn ở hiên ngoài
giận con trăng khuyết đêm nhiệt đới
giận gã lương y chẩn đoán sai.

chào những cơn đau tim dễ thương
chào những nhịp tim đập thất thường...

(Thánh Ca Hồng)


Hoàng Chính