Dĩ Vãng


Anh đi tìm em nơi đại dương sâu thẳm
Bãi cát mềm trải rộng mãi vô biên
Sóng cuộn trào như tình yêu chớm nở
Em đâu rồi cô bé ngày xưa ơi !

Anh đi tìm em biết tìm em ở nơi đâu
Bãi cát trắng vắng không người qua lại
Biển đầy thuyền thiếu bóng người đi
Em đâu còn cô bé của ngày xưa  !

Em xa rồi tình anh tan nát
Bãi cát giờ xẻ nửa chia đôi
Sóng im lìm như tình yêu câm điếc
Em đi rồi cô đơn để mình anh.

Em đi rồi đời anh cũng hết
Bãi cát này, giờ anh là người xa lạ
Biển còn sóng, người  đã sang ngang
Bởi vì.
Em đâu còn cô bé của ngày xưa.


BD : Hoàng kỳ anh
Tên thật:Nguyễn bá đoàn
lớp lịch sử K26A trường đại học đà lạt


Hoàng Kỳ Anh