EM GIỮA LÒNG THẢO HOA


Biền biệt dòng sông thu
Em không đoái hoài quê cũ
Tôi tội tình gõ cửa
Tìm em trong ký ức đời

Em về đâu bên trời
Buồn muốn khoc
Sợi tóc xanh cô độc
Rụng bay ngọn gió lùa

Có khi tôi ưa hát
Vu vơ lời cỏ cây
Nén lòng thổn thức
Âm hưởng hao gầy

Khắc khoải cháy mầm vui
Người tình hút bóng
Tôi ngu ngơ con sóng
Ngóng phương nào nhánh sông

Bóng tôi ngả trước nắng
Mây trắng sa
Tôi nuôi nguồn khát vọng
Em giữa lòng thảo hoa


Võ Quê