LỤC BÁT CA DAO


trăng bao nhiêu tuổi trăng già
núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
em bao nhiêu tuổi em tròn
tôi bao nhiêu tuổi hãy còn chơi vơi

buồn tôi rơi vãi quê người
xanh xao chứng tích một đời lêu bêu
thì thôi bèo bọt rong rêu
mặc cho mệnh số trớ trêu cợt đùa

tình tôi bán chẵng ai mua
nụ hôn chát đắng sau mùa ái ân
thì thôi ảo nguyệt phù vân
ố hoen lem luốc bụi trần từ đây

hồn tôi biệt xứ lưu đày
xuân thu mòn mõi tháng ngày phôi pha
hoài hương vọng hướng trời xa
nâng ly mà vổ bồn ca một mình


Trần Trung Hậu