chỉ là mưa nhẹ thôi


Trái tim trong lồng ngực
Chung nhịp đập cùng nhau
Giữa vũ trụ muôn màu
Nở âm dương đôi cực

Sông khởi tự nguồn cao
Về biển khơi dạt daò
Nắng đầu ngaỳ rực rỡ
Dù đêm có daì lâu

Đứng trên cao lồng lộng
Tìm bóng giưã thinh không
Thả linh hồn bay bỗng
Trời hạnh phúc mên mông

Gối đầu lên nổi nhớ
Ngủ yên tình miên man
Như muôn ngàn sóng vỗ
Dỗ ta đời thênh thang

Em là mưa trên ngàn
Mùa thu rồi sẽ tới
Là chuyển vàng mong đợi
Thơ tình ta rong chơi

Chỉ là mưa nhẹ thôi
Chưa ứt đủ mi người
Vô thường duyên trăm ngã
Chỉ còn mư a rơi rơi


Vũ Thị Thiên Thư