Bâng-khuâng .


Lẻ bước chân buồn giữa xóm xa .
Bâng-khuâng chiều xuống nắng chan-hòa .
Gió hiu-hiu thổi trên đường vắng .
Thoang-thoảng hương nồng muôn lá hoa .

Cảnh vẫn còn đây , người ở đâu .?
Có nghe ray-rức tiếng thu sầu .
Có khi nào ghé thăm vườn cũ .
Để nhớ hôm nào sánh bước nhau .

Này đồi , này suối cảnh thiên-nhiên .
Quyện xuống hồn đau lắng muộn-phiền .
Dặm cỏ ngàn cây mây lãng-đãng .
Ngẩn-ngơ như lạc lối đào-nguyên .

Những đóa hoa hồng thắm phất-phơ .
Đang cười , đang gợi ý mong-chờ .
Vang vang đâu đó từng âm-điệu .
Dìu-dặt ru lòng bên cõi mơ


Quách Xuân Sơn