Lật Trang Buồn Qua Mau


Cái được và cái mất
Như có mà như không
Điều ta trân quý nhất
Là em chưa nản lòng

Cái thật và cái ảo
Nằm phục ở tim ta
Đừng em ơi phiền não
Giữ trong lòng ác ma

Ta suốt đời chân thực
Cũng đôi lần dối gian
Vẫn rao lời chính trực
Mà đôi khi, loang toàng

Lật trang buồn qua mau
Cây độ lượng xanh màu
Thương cái còn cái mất
Giúp cho tình bền lâu


Hà Huyền Chi