Chim sa, cá lặn


Em về ngang khu rừng
Hoa thẹn thùng núp lá
Chim ngơ ngác mắt trừng
Cánh tê, chân trẹo. Ngã !

Em về ngang con sông
Nước triều ghen nổi sóng
Cá hờn thôi đớp bóng
Bủn rủn vây vi . Chìm !

Em về ngang nhà anh
Anh mắt nhìn quên chớp
Mềm nhũn cả tim gan
Dập chí hùng anh . Tắt !Lê Biên Hòa