We Wish You A Merry Christmas (lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện) - Hợp Ca

 

(download)