We Wish You A Merry Xmas - Ngọc Lan & Thái Thảo & Kim Ngân

 

(download)