Nụ Hôn Gởi Gió

 

(download)

 

ý thơ Hiền Vy
nhạc Hoàng Việt Khanh