Một Lần Vấn Vương

 

(download)

 


Biển xưa gọi anh trong gió lộng
Nuối tiếc dày vò đọng trong tim
Làm sao có thể kiếm tìm
Khi tình mất dấu cánh chim mịt mùng

Nếu ngày ấy em đừng kiêu ngạo
Đừng dỗi hờn đừng bảo hết yêu
Đừng hư lúc được nuông chiều
Thì nay đâu phải nhận nhiều đắng cay

Từ dạo đó tháng ngày tiều tụy
Bởi thời gian đã lụy tình xa
Ăn năn cào cấu trong ta
Chẳng như mưa đổ vỡ nhoà biến tan

Tựa lòng biển thương ngàn con sóng
Thăm thẳm sâu ủ mộng chờ người
Một lần vương nợ cả đời
Đền anh đã hết nửa thời xuân xanh

NhưLy
10-09-04