(download)

 

Thơ: Cát Biển
Nhạc: Nguyễn Thiện Doãn
Hòa âm: Hoàng Minh
Tiếng hát: Quỳnh Lan