Nguồn sống thương yêu

 

(download)

 

nhạc Nguyễn Hòa Nguyễn
Minh Tâm trình bày