Ca Khúc Mừng Xuân (Văn Phụng) - Thái Thanh

 

(download)