Xuân Mơ

 

(download)

 

Xuân Mơ
thơ Vương Ngọc Long, nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày