Mùa Xuân Em Mặc Áo Lụa Vàng

 

(download)

 

Mùa Xuân Em Mặc Áo Lụa Vàng
Bích Huyền biên soạn và thực hiện
nhạc Quách Nam Dung và Phạm Thế Mỹ