Xuân Mong Anh Về

 

(download)

 

Xuân Mong Anh Về
thơ Trần Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày