Liên Khúc Mùa Xuân

 

(download)

 

Liên Khúc Mùa Xuân
Nhạc và lời Quách Nam Dung
Vũ Quang Trung hòa âm
Tiếng hát Anh Huy