Hoa Xuân

 

(download)

 

Hoa Xuân
thơ Quỳnh Hương, nhạc Mai Ðức Vinh
Mỹ Ngọc trình bày