Sầu Xuân Khúc

 

(download)

 

Sầu Xuân Khúc
thơ Vương Ngọc Long, nhạc Phạm Anh Dũng
Quốc Dũng hòa âm
Tấn Ðạt trình bày