Mùa Xuân Nghiêng Lá

 

(download)

 

Mùa Xuân Nghiêng Lá  
thơ Đặng Văn Lành
nhạc Hoàng Khai Nhan
Ngọc Tâm trình bày