Xuân Vẫn Tha Hương

 

(download)

 

Xuân Vẫn Tha Hương
thơ Minh Ðức Hoài Trinh
nhạc Võ Tá Hân
Thanh Long trình bày