Có Một Mùa Xuân

 

(download)

 

Có Một Mùa Xuân
nhạc và lời Phạm Phú Minh
Thanh Thanh trình bày