Tự Tình Tháng Chạp

 

(download)

 

Tự Tình Tháng Chạp
thơ Phạm Ngọc
nhạc Mai Ðức Vinh
Quang Minh trình bày