Xuân Nào

 

(download)

 

Xuân Nào
thơ Khánh Hà
nhạc Võ Tá Hân
Thùy Dung trình bày