Dạ Khúc Mùa Xuân

 

(download)

 

Dạ Khúc Mùa Xuân
thơ Phạm Ngọc
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày