Lá Thư Mùa Xuân

 

(download)

 

Lá Thư Mùa Xuân
thơ Phạm Văn Vui
nhạc Hiếu Anh
hòa âm Mai Đức Vinh
Ngọc Tâm trình bày