Xuân và Em

 

(download)

 

Xuân và Em
thơ: Trần Thái Vân
nhạc: Mai Đức Vinh