Xuân An Lạc

 

(download)

 

Xuân An Lạc
thơ Giác An
nhạc Võ Tá Hân
Thanh Long trình bày