Mùa Xuân Và Tình Yên

 

(download)

 

Mùa Xuân Và Tình Yên
nhạc và lời Nguyễn Tuấn
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày