Mùa Xuân Anh Yêu Em

 

(download)

 

Mùa Xuân Anh Yêu Em
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Tấn Ðạt trình bày