Ðêm Nay Em Thấy Cô Ðơn - Bạch Cúc (nhạc Ngô Thụy Miên)

 

(download)