Cà Phê Mình Rót Cho Nhau (thơ Sóng Việt, nhạc Phạm Anh Dũng) - Quang Minh

 

(download)