BIỂN HÚ LỜI HƯ KHÔNG

 

(download)

 


1.    Nhớ Biển Tình Quê của Đào Nguyên, phổ từ thơ Từ Minh Phương trong tiếng hát Quang Tuấn
2.    Về Bến Hàn Giang của Minh Duy trong tiếng hát Bích Ngọc
3.    Rưng Rưng Lệ của Vũ Thành An trong tiếng hát Loan Châu
4.    Như Mây Bay Về của Vũ Đức Nghiêm trong tiếng hát Nguyễn Thành Vân.
5.    Lên ĐồI Vô Vi của Nghiêu Minh trong tiếng hát Quốc Đại
6.    Đâu TrờI Đất Vô Cùng của Hiếu Anh, phổ từ thơ Vĩnh Trinh trong tiếng hát Quốc Thái
7.    Về VớI Tàn Phai của Phạm Anh Dũng, phổ từ thơ Phạm Ngọc trong tiếng hát Quỳnh Lan
8.    ca khúc Như Giòng Sông của Nguyễn Tuấn, phổ từ thơ Tuệ Kiên trong tiếng hát Mai Hậu