Tình Khúc Mùa Xuân (Ngô Thụy Miên) - Nhật Trung

 

(download)