Em, Cơn Mưa HạTrưa bức nồng trời chan nắng hạ
Cây cỏ khô thèm ước bóng mây
Em đi trong nắng trời im gío
Khép nép thơ ngây áo trắng ngần

Đổ lửa trên tôn căn gác nhỏ
Anh ngồi ngơ ngẩn trông ra ngõ
Thấy dáng em qua hàng phượng đỏ
Như có cơn mưa dịu mát lòngVươngTrần TháiÐào