Còn Trong Những Cơn Sầu


Biết chắc, lỡ yêu người
Là buồn nhớ khôn nguôi
Càng giam khuất tình ai            
Tình càng dâng cao mãi…

Sáng tinh mơ thức giấc
Nghĩ vội đến một người
Có những ngày vắng gặp
Đời trống trải, không vui…

Nhớ người đến xốn xang
Sầu đong đầy mênh mang
Lòng như sương như khói
Lệ giấu nhốt lầm than…

Người thoáng rời đi thôi
Lòng úa nhầu chơi vơi
Ra vào trong ngơ ngẩn
Tình cũng đủ ngậm ngùi…

Nỗi buồn như bất tận
Thấm nhập hồn xanh xao
Nụ cười rơi đâu mất ?
Niềm vui lạc chốn nào ?      

Đêm dài, không giấc ngủ
Mắt mỏi nhìn đăm đăm
Cả một vùng hoang tối
Lòng chợt lạnh căm căm…


(Tháng 04 năm 2005)


Từ Tú Trinh