PHỔ ĐỘ TRẦM HƯƠNG


đời đã lỡ khi vô tình góp mặt
tránh làm sao khỏi sinh tử luân hồi
đích cuối cùng thiên đường hay địa ngục
ta là ai lúc mắt nhắm tay xuôi

danh đã lỡ khi vội vàng nhập cuộc
tránh làm sao khỏi đắc chí tự tôn
lời cổ nhân lợi danh liền vinh nhục
khéo giữ mình kẻo họa phúc vô môn

tiền đã lỡ khi cúi đầu phủ phục
tránh làm sao khỏi mê hoặc đảo điên
tiền xây đắp nên cội nguồn hạnh phúc
hay khởi đầu của khổ ải vô biên

tình đã lỡ khi thốt lời thệ ước
tránh làm sao khỏi trăm nhớ ngàn thương
hẹn cùng em nơi non bồng nước nhược
dưới liên đài cầu phổ độ trầm hương

ta đã lỡ khi lao vào thế tục
nên lụy phiền đeo đẵng mãi không thôi
khi lặn hụp giữa dòng đời trong đục
hóa công ơi ta chán cuộc chơi rồi


Trần Trung Hậu