Cầu Tình Hay Tình cầu


Tôi đã xây xong mấy nhịp cầu
Qua dòng sông cạn đến sông sâu
Và riêng nhịp đến lòng em nữa
Tôi mãi xây hoài chẳng tới đâu

Nhịp cầu tình ấy chửa xây xong
Em tôi đã vội bước theo chồng
Tôi đứng ngó theo làn sóng cuốn
Như máu tim tôi lạc giữa dòng

Em về bên ấy có vui không
Hay lại hồng nhan bạc má hồng
Dù sao em cũng còn may mắn
Vẫn có một người mãi ngóng trông

Nếu nhỡ giữa đường em gẫy gánh
Hãy nhớ quay về bến sông xưa
Cầu xưa ván cũ chờ em đó
Hãy bước qua đi dẫu ... bước thừa

June 2005


Nam Đế