Chiều Hà Nội


Có một chiều nao hà nội
Cất lên từ ngực biển đầy
Cả dấu chân em ngày ấy
Mắc vào  tấm lưới anh hay

Như vẫn vang trong lòng này
Lối xưa động thềm sấu rụng
Tiếng chim treo vào heo may
Trong lá khô rơi còn đây

Hồ Gươm thường ngày biến lặng
Tháp Rùa đứng đó buông neo
Mặt người thành mây soi bóng
Nỗi buồn biêng biếc rong rêu

Hà Nội ơi, Hà Nội ơi
- Một cánh diều
Thả bằng sợi dây thương nhớ
Nghiêng nghiêng cả mắt biển chiều
Nước rong dạt dào sóng vỗ
Nước rong dạt dào sóng xô

03-23-2005


Ngọc Dung