MAI MỐT TÔI VỀ THĂM QUÊ CŨ


Mai mốt tôi về thăm quê cũ
Thăm lại nỗi niềm bóng dáng xưa
Thời gian đếm mãi làm chi nhẽ
Khung trời le lói bóng sao thưa

Mai mốt tôi về thăm quê cũ
Phong sương mấy lớp đã vừa chưa
Lớp mòn rêu cũ thêm lớp nữa
Sao ngủ lưng trời sao lưa thưa

Mai mốt tôi về thăm quê cũ
Thăm cội cau già ngả màu bông
Trắng vàng rơi rụng bao màu đã
Vàng bạt Trường sơn, trắng biển Đông

Mai mốt tôi về thăm quê cũ
Thăm nấm mồ cây cỏ mọc quanh
Cỏ cây rúng rẩy thầm kêu khẽ
Đã mỏi mòn chưa những úa xanh

Mai mốt tôi về thăm quê cũ
Phố phường nhắn gởi nẻo cô thôn
Đường xưa lối cũ trêu tuế nguyệt
Mưa nắng điêu tàn cợt tháng năm

Tôi vẫn còn đây kiếp viễn phương
Quê tôi còn đó vĩnh miên trường
Thời gian gói trọn trời cô đọng
Ôm ấp tình quê vạn nẻo đường

Hò hẹn lựa lần mai với mốt
Mai gởi bến chờ mốt bến trông
Mốt mai kèn cựa trôi đi mãi
Mốt vẫn còn xa mai có không

Hẹn hò chuyến nữa sẽ về thăm
Cùng bao nhiêu chuyến rải lên thềm
Hương quê gởi gấm tình quê cũ
Trăng lặn dòng sông đêm mấy canh !!!
     Rừng Nội Thi Ca

6-2004


Mặc Giang