Phút Cuối

 

(download)

 

nhạc Lam Phương - Thụy Khanh trình bày