Giấc Mơ Hoa ...


Đường tình in dấu bước chân xưa
Hoa bướm cỏ cây, hương sắc chờ
Em vẫn là hoa, anh vẫn bướm
Vẫn yêu như thuở chớm tình thơ

Em vẫn là chim hót sớm mai
Lay hoa hé nở nhuỵ trang đài
Líu lo trong nắng tìm hương mới
Cho bướm ong về thương nhớ ai!

Nếu vẫn là mây của nhớ mong
Xin gom gió lại chở tình hồng
Xin đem trải nắng hong màu tóc
Cho mắt huyền xưa ươm nhớ nhung

Anh vẫn mơ em cười nở hoa
Đi vào giấc mộng, gót chân ngà
Đôi tay thỏ thẻ vòng bên gối
Xin giấc mơ hoa chẳng nhạt nhoà

*họa bài thơ
" Vần Thơ Nhỏ " của Nhược Thu

Miên Du-Dalat
Ca 04/01/03  
Miên Du Ðàlạt