Chân KhôngTrong khoảng chân không có rỗng không ?
Để tôi chứa trọn mối tơ lòng
Chỗ trũng sân si dồn một đống
Hỉ nộ dâng tràn chảy hóa sông

Trong khoảng chân không có tịnh không ?
Để trâu buông lỏng bước thong dong
Nhàn nhạ linh hồn nằm gặm cỏ
Cửa tâm nẻo ý trống/ thông/ đồng

Trong khoảng chân không có sắc không ?
Để tôi cởi bỏ áo nâu sòng
Xác thân nhục thể đà trong suốt
Vọng dục son vàng nhạt mất tông

Trong khoảng chân không thanh có không ?
Để tôi gọi gío chốn khuê phòng
Về cho biển lộng ngàn âm sóng
Ru khẽ đời em những mặn nồng

Sunyata/ Nothingness                                                                
                                                                                 
Is there hollowness in the Void                
deep enough for a troubled soul?
Let greed and rage, anger and joy      
burst into streams in that one hole.
                                                                         
Is there serenity in the Void?
where buffaloes roam, harness-free,
on grassy hills resting their pleas,
two hearts and minds/ one sole journey.

Are there colors in the Void
for one to cast his somber cloth
and bare a lust in dark turmoil,  
yearning for glows of flesh and love?

Is there gentleness in the Void  
when in her room the wind drops by?
The ocean hums its lullaby
and soothes away the tides of life.

Bản Dịch của Ngọc Hà                                              VươngTrần TháiÐào