Nước Mắt Chưa Vơi(Yêu dấu cho con – Phạm Thế Hiền!)


Chưa nguôi tiếng khóc trong lòng
Chưa vơi nước mắt đang ròng rã tuôn…

Một chuyến bay - một chặng đường
Hàn huyên mấy đoạn - thân thương ngút ngàn…

Từ đi còn đọng âm vang…
Từ con khuất nẻo những ngàn dặm xa…

Giờ đây… cách biệt sơn hà!
Giờ đây trông ngóng... chỉ là thinh không!

Thương con đòi đoạn tất lòng
Khóc con lệ mãi đoanh tròng… chứa chan

Ngày đêm quấn quít tình con...
Làm sao ngăn nỗi sầu vương lấp trời ???

Con ơi… con hỡi… con hời!
Con đi, cô ở... phận đời chẻ đôi!

Chỉ còn tang tóc mà thôi...
Chỉ còn tưởng nhớ… biết thời nào khuây ???


(Ngày 01 tháng 08 năm 2005)


Từ Tú Trinh